įmonės e-komercijos diegimas

įmonės e-komercijos diegimas

K. Geco prekybos įmonė įgyvendina projektą "K. Geco prekybos įmonės e-komercijos diegimas" (13.1.1-LVPA-K-860-01-1412) pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma  26 196,18 Eur, paramos suma 19 647,13 Eur. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio mėnesio.