Parkavimo taisyklės

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios K. Geco prekybos įmonės, juridinio asmens kodas 152621575, registracijos adresas Birutės al. 60, Palanga,  taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja automobilių parkavimo paslaugų tvarką, naudojimosi automobilių parkavimo aikštelėmis taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.

1.2. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu 8 460 41414, el. paštu info@palangahotel.lt.

1.3. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės valdomos uždaros automobilių parkavimo aikštelės, esančios adresu Birutės al. 47, Birutės al. 60 ir Birutės al. 52, Palanga, į kurias patekimas ribojamas automatiniais barjerais (toliau- Aikštelė).

1.4. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis besinaudojantis Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis.

1.5. Paslaugos – Bendrovės teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse paslaugos.

1.6. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.palangahotel.lt


II. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS

2.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, atvykusiems į parkavimo aikštelę.

Aikštelės iš anksto nėra rezervuojamos. Jei automobiliui atvykus į Parkavimo aikštelę, joje nėra vietos, Bendrovė neįsipareigoja vietos suteikti.

2.2. Norint įvažiuoti/išvažiuoti į/iš Aikštelės, automobilio numeris turi būti švarus.

2.3. Norint įvažiuoti į Aikštelę reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

2.3.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;

2.3.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;

2.3.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.

2.4. Įvažiavimas į Aikšteles galimas visiems svečiams be išankstinio mokėjimo. Mokėjimas apskaičiuojamas ir vykdomas automobiliui išvykstant iš Aikštelės.

2.5. Apmokėjimas už parkavimą apskaitomas iškart nuo automobilio įvažiavimo 30 minučių tikslumu. Parkavimui taikomas valandinis įkainis nustatytas Bendrovės administracijos.

2.6 Viešbučio Palanga Life Balance SPA (toliau Viešbučio) klientams , apsistojusiems viešbutyje nakvynei, gali būti taikomi kiti įkainiai, kurie nurodomi Viešbučio rezervacijos patvirtinime. Viešbučio klientams kiti įkainiai taikomi tik tuo atveju, jei jie informuoja viešbučio registratūrą apie tai, kad naudojasi parkavimo aikštele bei nurodo savo automobilio valstybinius numerius, registracijos į viešbutį metu.

2.7. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

2.7.1. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;

2.7.2 Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį

2.7.2 Kamerai nuskaičius automobilio valstybinį numerį, švieslentėje pasirodo pranešimas ar reikia mokėti, jei taip,  kokią sumą už parkavimą reikia mokėti.

2.7.3 Švieslentėje atsiradus informacijai, kokią sumą reikia mokėti, apmokėjimas už parkavimą galimas iškart, arba atitraukus automobilį nuo atitvarų, trumpąja SMS žinute numeriu 1398, nuskanavus informacinėje lentoje esantį QR kodą, arba viešbučio "Palanga Life Balance SPA" registratūroje.

2.7.4 Viešbučio "Palanga Life Balance SPA" svečiai už parkavimą atsiskaito atvykimo į viešbutį arba išsiregistravimo iš viešbučio metu.

2.7.5. Apmokėjus už parkavimą išvykti iš parkavimo aikštelės reikia per 15 min.  

2.7.6. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.

2.8. Jei išvykstantis iš stovėjimo Aikštelės automobilis yra viešbučio "Palanga Life Balance SPA" svečio bei jo numerius svečias nurodė registracijos metu bei už parkavimo paslaugą atsiskaitė įsiregistravimo/ išsiregistravimo iš viešbučio metu, galima privažiuoti prie išvažiavimo ir barjeras  automatiškai pakils. Viešbučio svečiai privalo išvykti išsiregistravimo iš viešbučio dieną iki 14:00.

Išvykstant išsiregistravimo dieną po 14:00, sistema už parkavimo paslaugą pradės skaičiuoti ir taikyti tuo metu galiojantį valandinį įkainį. Svečias už faktiškai viršytą laiką atsiskaito pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius. Apmokėjimas už parkavimą galimas iškart, arba atitraukus automobilį nuo atitvarų, trumpąja SMS žinute numeriu 1398, nuskanavus informacinėje lentoje esantį QR kodą, arba viešbučio registratūroje.

2.9. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis.

2.10.  Automobilius palikti rezervuotose automobilių stovėjimo vietose bei ant žalios vejos griežtai draudžiama. Už automobilio palikimą rezervuotoje vietoje ar ant žalios vejos gali būti skaičiuojamas papildomas mokestis.

2.11. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).

2.12. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. 8 460 41414.

2.13. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.

2.14. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius.

III. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

3.1. Už Paslaugų kainos sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas:

3.2. Atsiskaityti už Paslaugas galima šiais būdais:

– gyvenant viešbutyje "Palanga Life Balance SPA"- įsiregistravimo/ išsiregistravimo metu, nurodžius viešbučio administratoriui savo automobilio numerius;

– trumpąja SMS žinute 1398 PLNXY ABC123, kur XY mokėtina suma Eur (nuo 1 iki 10 eur, ABC123 – automobilio Nr.). Jei suma būtų didesne nei 10 Eur, reikės mokėti dalimis.

– nuskanavus informacinėje lentoje esantį QR kodą, bei suvedus atidarytoje svetainėje prašomus duomenis.

IV. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

6.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui  teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, telefoninių pokalbių su Bendrovės registratūros darbuotojais įrašai bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje duomenys.)