Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes bei paslaugas (toliau – Pirkėjas) naudojantis K. Geco prekybos įmonės (toliau – Pardavėjas) elektronine parduotuve www.palangahotel.lt (toliau – E. parduotuvė), ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas E. parduotuvėje (toliau – Prekės).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Pardavėjui, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir užsakymui pristatyti. Pirkėjas, užsakydamas prekes per E. parduotuvę, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. www.palangahotel.lt  - tinklapis, kuriame yra parduodamos prekės bei paslaugos ir kurį administruoja Pardavėjas- juridinis asmuo K. Geco prekybos įmonė, juridinio asmens kodas 152621575, PVM mokėtojo kodas LT526215716, registruotos buveinės adresas Birutės al. 60, Palanga LT-00135.

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą E. parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Pirkti“

  1. Prekių įsigijimas bei siuntimas

2.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti E. parduotuvėje parduodamų Prekių kainas.

2.2. Kainos E. parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

2.3. Į Prekių kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos prekes pristatant per DPD Pickup terminalus. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

2.4. Prekės įsigijimas atliekamas sumokant visą prekės kainą iš karto prieš prekės išsiuntimą.

2.5. Atsiskaitymas už E. parduotuvėje įsigytas Prekes ir/ar Paslaugas galimas šiais būdais:

       2.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste, per „Paysera“ sistemą, į kurią Pirkėjas nukreipiamas tiesiogiai;

2.6. Užsakytos prekės pristatomos per DPD Pickup, pateikiant užsakymą pastabose nurodomas Pirkėjo adresas ar pasirinktas DPD Pickup terminalas į kurį ir išsiunčiamos Prekės. Pristatymo terminas 2-5 d.d.   

2.7. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali atsiųsti Prekes per kurjerių tarnybą ar naudojantis kitu Pirkėjui tinkamiausiu paštomato terminalu už papildomą mokestį. Prekių siuntimas į užsienį derinamas individualiai.

  1. Prekių keitimas/grąžinimas bei nuotolinės sutarties nutraukimas

3.1. Kokybiškų Prekių grąžinimas/pakeitimas vykdomas, vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis (su aktualiais pakeitimais, jei tokių būtų), patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę: 1) per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (teisė atsisakyti sutarties), išskyrus šiuos nustatytus atvejus;

       5.2.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307) (įskaitant, bet neatsiribojant, kvepalai, tualetiniai vandenys, gražinimosi arba makiažo preparatai, odos priežiūros preparatai, apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatai, manikiūro ir pedikiūro preparatai, plaukų preparatai, burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, preparatai, kurie naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai);

3.3 Kosmetikos gaminius įsigijus E. parduotuvėje vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio nuostatomis gali būti grąžinti per 14 d., tik laikantis šių sąlygų:

       3.3.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri atidaryta nepadarant jokios žalos, nebuvo pažeistos Prekės saugos plėvelės.

       3.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nesubraižyta, nesudaužyta ar kitaip dėl Pirkėjo kaltės mechaniškai nepažeista);

       3.3.3. Prekė turi būti nenaudota, neatidaryta, neišbandyta bei nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

       3.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

       3.3.5. grąžinant Prekę, būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo kvitą, PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo pavedimą).

3.5. Jeigu Prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs Prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis Prekėmis arba sugrąžinti už pasibaigusio galiojimo Prekę Pirkėjo sumokėtus pinigus.

3.6. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus 6.22810  straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis:

         3.6.1 Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

3.7. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę, praneša apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@palangahotel.lt arba tel. +370 460 41411, nurodant grąžinamos/keičiamos Prekės  ir/ar Paslaugos pavadinimą, užsakymo numerį.

3.8. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino, Pirkėjui pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę iki sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino pabaigos.

3.9. Atsisakius sutarties, grąžinamos visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant pristatymo išlaidas į Prekių užsakymo metu nurodytą pristatymo vietą (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad buvo pasirinktas kitas, o ne Pardavėjo pasiūlytas pigiausias standartinio pristatymo būdas) nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties. Pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pat mokėjimo būdu, kokį, atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, naudojo Pirkėjas. Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę sumokėtų sumų negrąžinti tol, kol Prekės nebus gautos atgal arba Pirkėjas nepateiks Prekių išsiuntimą patvirtinančių įrodymų, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios E. parduotuvės pateiktose informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. E. parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.4. Esant neatitikimų dėl gautų Prekių ar kilus kitokių klausimų, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu: info@palangahotel.lt arba kreiptis tel. +370 460 41411.

4.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pardavėjo tik tas Prekes ar jų dalį, kurios (-i) yra nekokybiškos (-a) ar neatitinka Pirkėjo užsakyme nurodytų (-os).

4.6 Pirkėjas įsipareigoja Prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjui priėmus Prekes ir neįrašius Prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje ar kitame Prekių perdavimą įforminančiame dokumente, laikoma, kad perduotos Prekės atitinka tokioms Prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir Pirkėjo užsakymą.

  1. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimo formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia E. parduotuve.

5.3. Atsiradus žalai, Pardavėjas ir Pirkėjas atlygina vienas kitam tik jų kaltais veiksmais sukeltus tiesioginius nuostolius (pvz. Pardavėjas atlygina Pirkėjui atsiradusius tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėlė Pardavėjas savo kaltais veiksmais). Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas Prekių, kurias užsakė Pirkėjas, kaina.

5.4. Pardavėjas neatsako už E. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi E. parduotuvė, teikimui.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, redaguoti, papildyti ar kitaip modifikuoti Taisykles ir su jomis susijusius ar kitus išvestinius dokumentus ir/ar taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija galioja nuo jos paskelbimo E. Parduotuvėje dienos. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

6.2. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant Prekes E. parduotuvėje ir aiškinant Taisykles taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Visi nesutarimai, kylantys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – Lietuvos Respublikos teismuose.

6.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo E. parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

6.5. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, https://vvtat.lt/.