Rinkų plėtra

Rinkų plėtra

K. Geco prekybos įmonė įgyvendina projektą "K. Geco prekybos įmonės eksporto rinkų plėtra" (03.2.1-LVPA-K-801-05-0052) pagal priemonę "Naujos galimybės", kurio metu ketina sudalyvauti ir pristatyti įmonę 8 užsienio rinkose vykstančiose parodose. Projekto tikslas- plėsti eksporto rinkas bei didinti užsienio klientų skaičių.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 84 464 Eur, paramos suma 41 732 Eur. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio mėnesio.